Βιβλιοθήκη

Ο ΕΦΕΧ αριθμεί 19 μέλη που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στην έρευνα, παρασκευή και διανομή ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ., διαιτητικών, συμπληρωμάτων διατροφής, ομοιοπαθητικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Όραμα

Η ανάπτυξη και ανάδειξη της αυτοθεραπείας σε βασικό αναπτυξιακό μοχλό της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας μέσα από την υπεύθυνη ενημέρωση,  την ενδυνάμωση του ρόλου του Φαρμακοποιού ως σημαντικού συμβούλου υγείας, και τη συνεχή ενίσχυση της προσφοράς ασφαλών, αποτελεσματικών και καινοτόμων φαρμάκων που συμβάλλουν στην υγεία και την ευημερία των πολιτών και της κοινωνίας.

Αποστολή

Κεντρική αποστολή του ΕΦΕΧ είναι να υποστηρίζει την βιώσιμη ανάπτυξη της αυτοφροντίδας και να δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τα μέλη του, τους πολίτες και τους φορείς υγείας/επαγγελματίες υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΦΕΧ:

 • Επικοινωνεί την αξία και τα οφέλη της αυτοφροντίδας προς τους Φορείς Υγείας, τις Υγειονομικές Αρχές, και το ευρύ κοινό με διαφάνεια, υπευθυνότητα και συνέπεια.
 • Διασφαλίζει την υπεύθυνη προώθηση και διαφήμιση των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. με γνώμονα την προάσπιση της υγείας των πολιτών.
 • Ενθαρρύνει και προωθεί την ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος που εγγυάται την προσφορά ενός σημαντικού εύρους ασφαλών και αποτελεσματικών προϊόντων με λογικό κόστος.
 • Προωθεί τη φαρμακευτική έρευνα και καινοτομία με στόχο τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας, της ασφάλειας και δραστικότητας των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. και την εισαγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων.
 • Αναπτύσσει συνεργασίες με τους Φορείς, τις Αρχές Υγείας και τους Επαγγελματίες Υγείας για την επίτευξη κοινών δράσεων με στόχο τη βελτίωση και ανάπτυξη της αυτοθεραπείας στην Ελλάδα.

Στόχοι

Για την επίτευξη της αποστολής του σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ο ΕΦΕΧ έχει θέσει μία σειρά από στόχους, σε συνάρτηση με το βαθμό ανάπτυξης και τις προσδοκίες εξέλιξης της αυτοφροντίδας στην Ελλάδα.

Για το διάστημα 2015-2020 στόχος του ΕΦΕΧ είναι:

  1. Η απλούστευση των κανονιστικών διαδικασιών έγκρισης ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.
  2. Η ενθάρρυνση της εισαγωγής νέων φαρμάκων προς όφελος των πολιτών
  3. Η προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απευθύνονται στους επαγγελματίες υγείας και τους επαγγελματίες της βιομηχανίας
  4. Πραγματοποιεί εκστρατείες ενημέρωσης για το ευρύ κοινό που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της αυτοφροντίδας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, πχ. Αντικαπνιστική εκστρατεία, διαβήτης, παχυσαρκία, κ.α.
 1.  

Διοικητικό Συμβούλιο
2022 – 2024

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΡΕΛΟΣ

Πρόεδρος

Kenvue

Ιάκωβος Μιχαλίτσης

Αντιπρόεδρος

Bausch+Lomb

Ιορδάνης
Αδαμόπουλος

Γραμματεας

Reckitt

Βασίλης
Σερέτης

Ταμίας

Olvos Science

Λουκάς Χαλακατεβάκης

Μέλος

Omega Pharma