Η αυτοθεραπεία υποκαθιστά το ρόλο του γιατρού;

Σε καμιά περίπτωση. Όπως έχει αναφερθεί οι γιατροί αλλά και οι φαρμακοποιοί της Κοινότητας έχουν να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο στην παροχή βοήθειας, συμβουλών και πληροφόρησης προς τους πολίτες, σχετικά με την αυτοφροντίδα και την ορθολογική χρήση των φαρμάκων.

Πέραν αυτού ο πολίτης πρέπει να γνωρίζει ότι η αυτοφροντίδα δεν λύνει πάντα όλα τα προβλήματα και ότι σε ορισμένες περιπτώσεις πρέπει να αναζητήσει τη περεταίρω συμβουλή από το γιατρό του.

Τέτοιες περιπτώσεις είναι όταν:

 • τα συμπτώματά επιμένουν
 • η κατάστασή επιδεινώνεται ή υποτροπιάζει
 • υπάρχει έντονος πόνος
 • έχουν δοκιμασθεί ένα ή περισσότερα φάρμακα χωρίς επιτυχία
 • εμφανίζονται ανεπιθύμητες ενέργειες
 • τα συμπτώματά είναι σοβαρά
 • υπάρχουν ψυχολογικά προβλήματα όπως αγωνία, ανησυχία, κατάθλιψη, λήθαργο, ταραχή, ή υπερδιέγερση.

PiSCE Project

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδότησε μελέτη με την ονομασία «THE PISCE PROJECT: PROMOTION OF SELF-CARE SYSTEMS IN THE EUROPEAN UNION & PLATFORM OF EXPERTS».

Σκοπός ήταν να δημιουργηθεί ένα πάνελ επιστημόνων, μεταξύ τους συμμετείχε και η Διαρκής Επιτροπή Ευρωπαίων Γιατρών, με στόχο:

 • Μια κατευθυντήρια γραμμή για την προώθηση της αυτοφροντίδας
 • Μια κατευθυντήρια γραμμή για την ανάπτυξη και την παραγωγή εργαλείων επικοινωνίας.
 • Μια έκθεση που προτείνει δράσεις πολιτικής για την αυτοφροντίδα σε επίπεδο ΕΕ
 • Την οργάνωση ενός συνεδρίου στις Βρυξέλλες όπου και θα γινόταν η παρουσίαση της έρευνας.

Η μελέτη διήρκησε περίπου ενάμιση χρόνο και στις συστάσεις που κατέληξε:

 • Να καθιερωθεί ένα πλαίσιο για ανταλλαγή πετυχημένων εμπειριών στην αυτοφροντίδα
 • Να βελτιωθεί η εκπαίδευση στα σχολεία και στο πανεπιστήμιο για την αυτοφροντίδα
 • Ν’ αποτελεί η αυτοφροντίδα βασικό στοιχείο των πρωτοβουλιών φροντίδας υγείας και να ολοκληρωθούν νέες τεχνολογίες που θα υποστηρίξουν την αυτοφροντίδα των πολιτών.