Μνημόνιο Συνεργασίας ΠΦΣ-ΕΦΕΧ

Ο ΠΦΣ και η ΕΦΕΧ αναγνωρίζουν την ανάγκη της κοινωνίας για πρόσβαση σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Οι πολίτες όπως προσδιορίζεται και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), δικαιωματικά συμμετέχουν σε θεραιιευτικές επιλογές που αφορούν ήπιας μορφής παθήσεις, των οποίων τα συμπτώματα αναγνωρίζονται εύκολα από τον ασθενή , καθώς και σε προληπτικές αγωγές που θωρακίζουν την υγεία τους.

Τα φάρμακα Ευρείας Χρήσης (Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ.-OTC) υπό κατάλληλες προϋποθέσεις παραγωγής, σήμανσης και διάθεσης και με τη σύσταση-πληροφόρηση και οδηγία των Φαρμακοποιών ή και των Ιατρών αποτελούν ιδιαίτερα χρήσιμη συνιστώσα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.