ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Με τη συνεργασία των: Συνδέσμου Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης (Ε.Φ.Ε.Χ) και Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (Π.Φ.Σ)

Η καμπάνια αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης Αυτοφροντίδας, συστήνοντας στο κοινό να απευθυνθεί στο Φαρμακοποιό του.
Το μήνυμα της καμπάνιας είναι:
«Αυτοφροντίδα: Φρόντισε τον εαυτό σου, Ρώτησε το φαρμακοποιό σου»

Η καμπάνια, ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2020 και θα διαρκέσει έως τον Μάιο του 2020 με επίκεντρο το Φαρμακείο.
Στο πλαίσιο της καμπάνιας τα φαρμακεία πανελλαδικά θα φέρουν σήμανση με το λογότυπο και το μήνυμα και ο Φαρμακοποιός θα εκπαιδεύει το κοινό αναφορικά με την Αυτοφροντίδα.
Παράλληλα για την ενίσχυση της διάδοσης του μηνύματος και την εκπαίδευση των πολιτών η καμπάνια περιλαμβάνει ενέργειες δημοσιότητας.

Κατεβάστε το φυλλάδιο