Αυτοφροντίδα

“Our bodies are our gardens to which our wills are gardeners”

Αυτοφροντίδα (Self-Care) είναι οι ενέργειες που κάνουν οι άνθρωποι από μόνοι τους για τον εαυτό τους για την διατήρηση της υγείας τους, καθώς και την πρόληψη και αντιμετώπιση κάποιας ασθένειας.

Η «Αυτοφροντίδα» είναι μια ευρεία έννοια που καλύπτει την υγιεινή, τη διατροφή, τον τρόπο ζωής, τη σωματική δραστηριότητα, αποφεύγοντας κινδύνους που συνεπάγονται όπως για παράδειγμα το κάπνισμα ή τη παχυσαρκία. Υπάρχουν διάφορα μικροπροβλήματα υγείας τα οποία είναι αναπόφευκτα και πρέπει να αποδεχόμαστε ως συνέπειες της ζωής. Μπορεί να είναι δύσκολο να τα αποφύγουμε, όμως τα προϊόντα αυτοφροντίδας ή άλλα μέτρα αυτοπερίθαλψης μπορούν να προσφέρουν βελτίωση και συχνά ανακούφιση.

Η Αυτοφροντίδα αποτελεί ένα μέρος της αυτοφροντίδας και συνιστά την υπεύθυνη επιλογή και χρήση των Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (γνωστά ως ΜΗΣΥΦΑ) προκειμένου να αντιμετωπισθούν ασθένειες ή συμπτώματα, που έχουν διαγνωσθεί εμπειρικά από τον ίδιο τον ασθενή.

 Η χρήση των ΜΗΣΥΦΑ είναι σήμερα γενικά αποδεκτή ως σημαντικό μέρος της ιατρικής περίθαλψης. Συμβαδίζει με την αυξανόμενη επιθυμία του καθενός να αναλαμβάνει μεγαλύτερη ευθύνη για τη δική του υγεία. Όταν εφαρμόζεται σωστά, η αυτοφροντίδα μπορεί επίσης να απαλλάξει από κάποιες δαπάνες τα εθνικά ταμεία ιατρικής περίθαλψης.

Ο πολίτης φέρει την πλήρη ευθύνη για την αγωγή του. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να διαβάζει προσεκτικά το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών και/ή τις αναγραφόμενες στο κουτί πληροφορίες, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης ή θηλασμού, ή όταν η πάθηση αφορά μωρά ή παιδιά.

Οι γιατροί και οι φαρμακοποιοί της Κοινότητας έχουν να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο στην παροχή βοήθειας, συμβουλών και πληροφόρησης προς τους ασθενείς, σχετικά με την αυτοφροντίδα και την ορθολογική χρήση των φαρμάκων. Οι παρασκευαστές φαρμάκων είναι αυτοί που παρέχουν τις βασικές πληροφορίες σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα.

Όλα τα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων αυτοφροντίδας, παρασκευάζονται σύμφωνα με τα ίδια πρότυπα ασφάλειας, ποιότητας και αποτελεσματικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν όλα εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Φαρμάκων (Ε.Μ.Α. European Medicines Agency), καθώς και από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) της χώρας μας.