Loading...
 
Η πανευρωπαϊκή αναγνώριση και ανάπτυξη της αυτοφροντίδας και της αυτοθεραπείας
Τρίτη 26 Ιούλ 2016
0
Οι δρομολογημένες  από τη Πολιτεία εξελίξεις στο χώρο των ΜΗΣΥΦΑ προκαλούν τελευταία δηλώσεις και τοποθετήσεις αρμόδιων φορέων που σε κάποιο βαθμό δημιουργούν σύγχυση με αποτέλεσμα να έχουν πιθανόν παραπλανητική επίπτωση στις εντυπώσεις του Κοινού.

Τα ΜΗΣΥΦΑ είναι εργαλείο της αυτό-θεραπείας, είναι δηλ. το μέσο για ν’ αντιμετωπίσουν οι πολίτες ήπια και εύκολα αναγνωρίσιμα προβλήματα υγείας με τη καθοδήγηση του φαρμακοποιού χωρίς να καταφύγουν απαραίτητα στο σύστημα υγείας. 

Η αυτό-θεραπεία είναι υποκατηγορία της αυτό-φροντίδας η οποία εκφράζει το σύνολο των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνουν οι πολίτες για να βελτιώσουν την υγεία τους και γενικότερα τη καλή ζωή τους, να προλάβουν ή και να μειώσουν τη πιθανότητα κάποιου προβλήματος υγείας και να βοηθήσουν την ανάρρωσή τους μετά από κάποια ασθένεια ή χειρουργική επέμβαση. 

Η αυτό-φροντίδα είναι το πρώτο βήμα και η πρώτη επιλογή στη φροντίδα υγείας.

Οι όροι αυτό-φροντίδα και αυτό-θεραπεία είναι κοινωνικοθεραπευτικά σχήματα που έχουν προταθεί, καθιερωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και αναπτύσσονται στην Ευρώπη, στις Η.Π.Α. και σε όλα τα προηγμένα κράτη. 

Η αξία της αυτό-θεραπείας υπογραμμίζεται και συνιστάται διαχρονικά από τα υπεύθυνα όργανα της ΕΕ. Ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν ορισμένες από πολλές αποφάσεις και κατευθύνσεις διαφόρων επιτροπών της Κομισιόν που πιστοποιούν τη πανευρωπαϊκή/παγκόσμια αναγνώριση των σχημάτων αυτό-φροντίδας / αυτό-θεραπείας.

1) «Η αυτό-θεραπεία ενισχύει τους ασθενείς στην αντιμετώπιση ή πρόληψη ήπιων και χρόνιων ασθενειών για τις οποίες κρίνουν ότι δεν χρειάζεται η παρέμβαση ιατρού ή μπορούν να αντιμετωπισθούν από τους ιδίους μετά από μία αρχική ιατρική διάγνωση». EuropeanCommissionCommunicationon “Safeinnovativeandaccessiblemedicines”,2008.

2) Σε πρωτοβουλία που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεργαζόμενη και υποστηριζόμενη από τη Standing Committee of European Doctors (CPME), European Union of Medical Specialists (UEMS),European Union of General Practitioners (UEMO) και την AESGP περιέγραψαν τις αρχές για την εφαρμογή της αυτό-θεραπείας μερικές από τις οποίες είναι οι εξής :

- «Αυτό-θεραπεία είναι η χρήση των ΜΗΣΥΦΑ από τους ασθενείς για ην αντιμετώπιση συμπτωμάτων και ήπιων προβλημάτων»
- «Ιατροί και φαρμακοποιοί παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο να βοηθούν, συμβουλεύουν και πληροφορούν τους ασθενείς για την αυτό-θεραπεία και τη λογική χρήση των φαρμάκων. Οι φαρμακευτικές εταιρείες είναι η βασική πηγή πληροφόρησης για τα φάρμακα».
AESGP, CPME, UEMO, UEMS. Information brochure on self-medication,1997.

3) Η Πανευρωπαϊκή Οργάνωση Φαρμακοποιών (PGEU) σε αρραγή συνεργασία με την Πανευρωπαϊκή Οργάνωση Αυτό-θεραπείας (AESGP) υπέγραψε Σύμφωνο Συνεργασίας με αντικείμενο:

- «Την αύξηση των δυνατοτήτων των πολιτών στην αυτό-θεραπεία ενισχύοντας το ρόλο του φαρμακοποιού και αναπτύσσοντας τα φαρμακεία της Κοινότητας σε Κέντρα Υγείας, τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ φαρμακοποιών και πολιτών για τη βελτίωση των γνώσεων τους σε προϊόντα αυτό-φροντίδας και στη υποστήριξη δραστηριοτήτων και προώθησης πολιτικών υγείας που οδηγούν στην ανάπτυξη της αυτό-φροντίδας». 
PGEU GPUE/ AESGP Charter of Collaboration, 2012.

4) Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημοσιοποίησε το Μάιο του 2012 τα αποτελέσματα Ποσοτικής έρευνας του Ευρωβαρομέτρου «Συμμετοχή/Συμβολήή του ασθενούς». Μεταξύ άλλων έχουν ενδιαφέρον τα εξής ευρήματα:

- Όλοι οι συμμετέχοντες στη μελέτη ασθενείς « θεώρησαν φυσικό ν’ αναλάβουν πρωτοβουλία για την αυτό-φροντίδα τους»,
- Ιατροί σε μερικές χώρες, ιδιαίτερα από τις πρώην Ανατολικές της Ευρώπης ανέφεραν ότι « θα ήθελαν να δουν μεγαλύτερη συμμετοχή των ασθενών στην αυτό-φροντίδα … καθόσον αυτό θα βελτιώσει τη γενική κατάσταση υγείας, θα βοηθήσει την ανάρρωση και θα βελτιώσει τα θεραπευτικά αποτελέσματα». 
EU/TNSQual+, Eurobarometer-Qualitativestudyon “PatientInvolvement”, 2012.

Στη Γαλλία μόλις ολοκληρώθηκε μία ευρεία μελέτη σε μεγάλο αριθμό πολιτών αλλά και ιατρών στην οποία διαφαίνεται σε σημαντικό ποσοστό η επιθυμία των Γάλλων για την ανάπτυξη της αυτό-θεραπείας και η αποδοχή εκ μέρους των ερωτηθέντων ιατρών σε ποσοστό 16% της αξίας της αυτό-θεραπείας.

Σ’ αυτό το πλαίσιο της ευρείας αναγνώρισης και ανάπτυξης της αυτό-φροντίδας/ αυτό-θεραπείας, ο Σύνδεσμος ΕΦΕΧπαρουσίασε πρόσφατα το «Μανιφέστο της Αυτό-φροντίδας» με σκοπό την εμπέδωση και ανάπτυξή της στη χώρα μας για το καλό του Έλληνα πολίτη.

Σχετικά Άρθρα

Κανένα σχόλιο... κάνετε ένα δικό σας σχόλιο

Κάνετε Login για να σχολιάσετε το άρθρο